Stypendium Horyzonty czeka na Ciebie.

Horyzonty! To szansa na naukę w najciekawszych liceach i technikach w Polsce. Stypendium przyznawane jest na cały okres nauki w szkole średniej. 

 • Pokrywamy pełne koszty zamieszkania w bursie, wyżywienia i biletów komunikacji miejskiej oraz częściowo szkolnych wycieczek.  
 • Organizujemy i finansujemy wakacje i ferie, podczas których uczymy się żeglować, pływać na desce, jeździć na nartach czy snowboardzie. 
 • Wiemy, że znajomość języków obcych jest ważna, dlatego finansujemy naukę w szkole językowej i egzaminy na certyfikaty. 
 • Podchodzimy do stypendystów indywidualnie i wspieramy ich w rozwijaniu zainteresowań i pasji. 
 • Pomagamy otworzyć się na świat i jego różnorodność, angażujemy
  w projekty społeczne i obywatelskie. 
 • Nad stypendystami czuwa zespół Fundacji EFC oraz wykwalifikowani koordynatorzy pracujący w miastach, w których uczy się młodzież.
  W trudnych sytuacjach stypendyści nigdy nie są sami, mogą też liczyć na wsparcie naszych psychologów. 

Zapraszamy uczniów klas 8 szkół podstawowych, którzy mieszkają
w miejscowościach do 30 tysięcy mieszkańców, a miesięczny dochód w rodzinie nie przekracza 1200 złotych netto na osobę. Średnia ocen nie jest kryterium udziału w Programie, jednak wyniki w nauce powinny wskazywać na możliwość dostania się do jednego z 19 liceów lub techników, z którymi współpracuje Fundacja EFC.

Rekrutacja ruszyła 15 lutego i potrwa do 31 marca 2021! Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji EFC: www.efc.edu.pl i na Facebooku: @fundacjaEFC.

Zapraszamy! Daj szansę swojemu dziecku rozwinąć jego potencjał!

OGŁOSZENIE

wyników otwartego konkursu ofert Nr 1/2021 na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego przeprowadzonego w dniu 24.02.2021 r.

 

Działając na podstawie art. 15 ust. 2j  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) ogłaszam, że  w otwartym konkursie ofert  na realizację zadań pożytku publicznego na terenie Gminy Rokitno w 2021 r.  przeprowadzonego w dniu 24.02.2021 r. został wybrany poniżej wymieniony oferent:

 • Gminny Ludowy Klub Sportowy „ROKITNO” w Rokitnie do realizacji zadania: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w gminie Rokitno w 2021 r.” Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 33.000,00 zł. (słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych).

Wójt Gminy

/-/ Jacek Szewczuk