GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

INFORMUJĘ, ŻE INSTRUKTOR UZALEŻNIEŃ

Pan Robert Leśniak

 

pełni dyżury w każdą drugą i czwartą środę miesiąca w Gminnej Instytucji Kultury pokój Nr 14, I piętro, w ramach punktu konsultacyjnego dla osób z problemami alkoholowymi oraz członków ich rodzin w zakresie udzielania porad, konsultacji i motywowania do podjęcia leczenia odwykowego

24 lutego 2021 r. (ŚRODA)

godzina   08:00 – 10:00

Wszystkie osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy
Więcej informacji pod nr telefonu  83 / 345 35 64/65

Przewodnicząca Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
/-/ Katarzyna Pietraszkiewicz