BEZPŁATNE PORADY PRAWNE

dla osób i rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze, znajdujących się w trudnej sytuacji materialno-bytowej, rodzin zagrożonych problemem alkoholowym, dotkniętych przemocą domową świadczone są w każdą trzecią środę miesiąca w godz. od 8:00 do 13:00 w Urzędzie Gminy w Rokitnie, Sala Posiedzeń

Wszystkie osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy

Więcej informacji pod nr telefonu  (83) 345 35 64