Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Rokitno

 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/201/2018 Rady Gminy Rokitno z dnia 26 września 2018 r.  - Tekst Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Rokitno   - pobierz

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/201/2018 Rady Gminy Rokitno z dnia 26 września 2018 r. - Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego - pobierz

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/201/2018 Rady Gminy Rokitno z dnia 26 września 2018 r. - Kierunki zagospodarowania przestrzennego - pobierz

Mapa nr 1.Uwarunkowania przyrodniczo-kulturowe - pobierz

Mapa nr 2.Układ komunikacyjny - pobierz

Mapa nr 3.Infrastruktura wodociągowo - kanalizacyjna - pobierz

Prognoza oddziaływania na środowisko Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Rokitno - pobierz

Prognoza oddziaływania na środowisko Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Rokitno. Załącznik graficzny - pobierz