Władze Gminy

Wójt Gminy Rokitno - Jacek Szewczuk

Wójt Gminy Rokitno  przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w godzinach pracy Urzędu oraz w każdy wtorek od godz. 1200 -1630Sekretarz Gminy Rokitno - Bożena Żuk


Skarbnik Gminy Rokitno - Bogusława Frańczuk


Radni Gminy Rokitno

VIII Kadencja 2018-2023 rok

Przewodniczący Rady Gminy - Żuk Eugeniusz (Klonwnica Duża)

Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Zbigniew Niczyporuk (Lipnica)

Radni:

 

Lp

Nazwisko i imię

Miejscowość

1

Daniluk Mariusz Franciszek

Rokitno

2

Kowaluk Wojciech

Pratulin

3

Tur Paweł Tomasz

Rokitno

4

Kwiatkowska Grażyna Franciszka

Cieleśnica

5

Bazyluk Stanisław

Pokinianka

6

Damian Michaluk

Hołodnica

7

Niczyporuk Anna

Cieleśnica

8

Marczuk Jarosław

Olszyn

9

Niczyporuk Zbigniew

Lipnica

10

Mielniczuk Elżbieta Wioleta

Derło

11

Rad Henryk Jan

Lipnica

12

Dawidziuk Wojciech Mirosław

Kołczyn Kolonia

13

Czyżak Beata

Rokitno

14

Weremczuk Elżbieta Grażyna

Michałki

15

Żuk Eugeniusz Sławomir

Klonownica Duża


 SKŁADY KOMISJI 

 REWIZYJNA

 1. Rad Henryk – Przewodniczący komisji
 2. Bazyluk Stanisław – Członek
 3. Daniluk Mariusz – Członek
 4. Kwiatkowska Grażyna – Członek
 5. Michaluk Damian - Członek


II. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Bazyluk Stanisław – Przewodniczący komisji
 2. Kowaluk Wojciech – Członek
 3. Marczuk Jarosław – Członek
 4. Weremczuk Elżbieta - Członek


III. Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego

 1. Weremczuk Elżbieta – Przewodnicząca komisji
 2. Czyżak Beata – Członek
 3. Dawidziuk Wojciech – Członek
 4. Marczuk Jarosław – Członek
 5. Mielniczuk Elżbieta – Członek


IV. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych

 1. Czyżak Beata – Przewodnicząca komisji
 2. Dawidziuk Wojciech – Członek
 3. Mielniczuk Elżbieta – Członek
 4. Niczyporuk Anna– Członek
 5. Tur Paweł– Członek