Zasady segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Rokitno w 2021 roku

ODPADY SEGREGOWANE

Dokument w formacie PDF do pobrania

WOREK NIEBIESKI

papier, tektura

·         gazety, czasopisma, książki, zeszyty, katalogi

·         torebki papierowe,

·         tektura i kartony,

·         papier szkolny i biurowy,

·         opakowania z papieru i tektury,

WOREK ŻÓŁTY

tworzywa sztuczne plastik
i wielomate-riałowe

·         butelki typu PET,

·         kartony po sokach, mleku,

·         opakowania po płynach, szamponach,

·         opakowania z tektury i foli, folie, papier zatłuszczony,

·         reklamówki, plastikowe torebki,

·         opakowania po śmietanie, jogurtach, ketchupach itp.,

·         plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach,

·         puszki po konserwach, napojach i dezodorantach

·         metalowe zakrętki do słoików i butelek,

·         zużyte buty i ubrania,

·         zdjęcia, papier woskowy, kalki,

·         doniczki plastikowe

WOREK ZIELONY

szkło opakowaniowe

·         butelki, słoiki po żywności i napojach,

·         butelki po napojach alkoholowych,

·         szklane opakowania po kosmetykach, szklanki  inne typu arco, porcelana

POJEMNIKWOREK

Frakcja Mokra

·         zużyte pampersy, podkłady higieniczne, papier mokry,

·         pieluchy jednorazowe i podpaski

·         resztki owoców i warzyw, fusy z kawy i herbaty

·         kości zwierzęce.

POJEMNI /
KWOREK  BRĄZOWY

odpady ulegające biodegradacji

odpady mokre

·         liście i skoszona trawa,

·         chwasty,

·         kora drzew, trociny,

·         drobne lub rozdrobnione gałęzie,

POJEMNIK

WOREK 

popiół

·         popiół  z palenisk domowych

·         doniczki ceramiczne.

Jak postępować z pozostałymi odpadam ido specjalnych

Złom metalowy, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie, zużyte opony, chemikalia i inne, opakowania po farbach, olejach i smarach, odpady niebezpieczne, meble i odpady wielkogabarytowe oraz odpady budowlane i rozbiórkowe – (dotyczy to odpadów powstałych w wyniku prowadzenia drobnych robót nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia) takie jak: gruz betonowy i ceglany, odpadowe materiały ceramiczne, pobite szyby, ramy okienne, tapety, wykładziny należy przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych który jest zlokalizowany przy Urzędzie Gminy w Rokitnie (PSZOK) – jest czynny w soboty w godz. 8.00 – 12.00 w drugą i czwartą sobotę każdego miesiąca. Przeterminowane leki oddaje się wyłącznie do specjalnych pojemników ustawionych w wyznaczonych aptekach.

 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH GMINA ROKITNO 2021r.

Miejscowości: Rokitno, Rokitno Kolonia,  Pokinianka,  Lipnica, Michałki, Michałki Kolonia, Hołodnica, Klonownica Duża.

2021r.

Styczeń 2021

Luty 2021

Marzec  2021

Kwiecień 2021

Maj 2021

Czerwiec 2021

Papier i tektura

29

 

 

28

 

 

Tworzywa sztuczne, plastik i wielo materiałowe

25

22

22

22

24

 24

Szkło

Opakowaniowe

18

 

 

19

 

 

Frakcja mokra

15

 

15

15

15

14

14

Biodegradacja

 

 

 

6

21

5

19

7

22

Popiół

8

8

8

8

 

 

2021r.

Lipiec 2021

Sierpień  2021

Wrzesień 2021

Październik 2021

Listopad 2021

Grudzień 2021

Papier i tektura

26

 

 

26

 

 

Tworzywa sztuczne, plastik i wielo materiałowe

27

27

27

27

25

20

Szkło opakowaniowe

19

 

 

 19

 

 

Frakcja mokra

14

16

16

15

15

16

Biodegradacja

8

22

6

23

6

22

6

22

 

 

Popiół

 

 

 

8

8

8

 

Uwaga!!! Prosimy o:

- Zgniatanie butelek plastikowych typu PET.  - Wystawianie odpadów w dniu wywozu o godz.700 do drogi publicznej

- Zabrania się wsypywania popiołu do innych odpadów komunalnych.

Firmą odbierającą odpady komunalne jest: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Komunalnik” Sp. z o.o. AL. Jana Pawła II 33,

 21-500 Biała Podlaska  - Tel. 83/ 343-46-91.

Tel. Urzędu Gminy : 83/345-35-55 lub 345-35-50.

 

 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH GMINA ROKITNO 2021r.

Miejscowości: Olszyn, Kołczyn, Kołczyn Kolonia, Zaczopki Kolonia, Zaczopki, Pratulin, Derło, Cieleśnica wieś, Cieleśnica PGR (osiedle mieszk.)

2021r.

Styczeń 2021

Luty 2021

Marzec  2021

Kwiecień 2021

Maj 2021

Czerwiec 2021

Papier i tektura

29

 

 

 28

 

 

Tworzywa sztuczne, plastik i wielo materiałowe

27

26

 26

26

26

28

Szkło

Opakowaniowe

18

 

 

19

 

 

Frakcja mokra

15

15

15

15

14

 14

Biodegradacja

 

 

 

 

6

21

5

19

7

22

 Popiół

 

8

 

8

8

8

 

 

2021r.

Lipiec 2021

Sierpień  2021

Wrzesień 2021

Październik 2021

Listopad 2021

Grudzień 2021

Papier i tektura

26

 

 

26

 

 

Tworzywa sztuczne, plastik i wielo materiałowe

29

31

29

29

29

29

Szkło

opakowaniowe

19

 

 

19

 

 

Frakcja mokra

14

16

16

15

15

16

Biodegradacja

8

22

6

23

6

22

6

22

 

 

Popiół

 

 

 

8

8

8

 

Uwaga!!! Prosimy o:

- Zgniatanie butelek plastikowych typu PET. - Wystawianie odpadów w dniu wywozu o godz.700 do drogi publicznej

- Zabrania się wsypywania popiołu do innych odpadów komunalnych

Firmą odbierającą odpady komunalne jest: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Komunalnik” Sp. z o.o. AL. Jana Pawła II 33,

 21-500 Biała Podlaska  - Tel. 83/ 343-46-91.

Tel. Urzędu Gminy : 83/345-35-55 lub 345-35-50.