POSZUKUJEMY WŁAŚCICIELA PSA

Pies jest obecnie w miejscowości Rokitno, gm. Rokitno i poszukujemy właściciela.Kontakt UG Rokitno tel. 83 345 35 55 i 83 345 35 50.

A 1

A 2

A 3

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE

dla osób i rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze, znajdujących się w trudnej sytuacji materialno-bytowej, rodzin zagrożonych problemem alkoholowym, dotkniętych przemocą domową świadczone są w każdą trzecią środę miesiąca w godz. od 8:00 do 13:00 w Urzędzie Gminy w Rokitnie, Sala Posiedzeń

Wszystkie osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy

Więcej informacji pod nr telefonu  (83) 345 35 64