STANOWISKO DO SAMOSPISU W RAMACH POWSZECHNEGO SPISU ROLNEGO 2020

Od 1 września 2020 r. w Urzędzie Gminy Rokitno dostępne będzie stanowisko do przeprowadzenia samospisu w ramach Powszechnego Spisu Rolnego.

Stanowisko zostało przygotowane dla osób, które chcą samodzielnie wypełnić formularz spisowy, ale nie mają do technicznych  możliwości w domu. Przy dokonywaniu samospisu w Urzędzie Gminy, w razie potrzeby, będzie można skorzystać ze wsparcia merytorycznego i technicznego wyznaczonych pracowników.

Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, a użytkownicy gospodarstw rolnych są zobowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Obowiązek ten można wypełnić trzema metodami poprzez:


- samospis internetowy  - za pośrednictwem interaktywnej aplikacji formularzowej dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem: https://spisrolny.gov.pl - od 1 września 2020 r.

- wywiad telefoniczny - przeprowadzony przez rachmistrza telefonicznego – od 16 września 2020 r.

- wywiad bezpośredni - z rachmistrzem spisowym – od 1 października 2020 r.

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://spisrolny.gov.pl.

Stanowisko do przeprowadzenia samospisu w ramach Powszechnego Spisu Rolnego będzie dostępne od 1 września do 30 listopada 2020 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy Rokitno.