Rokitno, 01.03.2021 r.

 

I N F O R M A C J A

W związku z trwającym Narodowym Programem Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 Gmina Rokitno zapewnia transport do punktu szczepień osobom niepełnosprawnym oraz osobom mającym obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepienia.

 Transport taki będzie przeznaczony dla osób:

a) niepełnosprawnych, tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;

b) mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień,

c) powyżej 70 roku życia, mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień.

Transport ten realizowany będzie do punktu na terenie naszej gminy. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności, gdy szczepienie będzie wykonywane poza granicami gminy, transport będzie realizowany, nie dalej niż:

a) 10 km od granic miasta na prawach powiatu;

b) 20 km od granic pozostałych gmin.

Informacje związane z dowozem do punktu szczepień można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7:30- 15:30 pod nr telefonu 83 345 35 50 lub 691 344 737 oraz 15:30-20:00 pod nr telefonu 83 345 35 50.

Więcej informacji na stronie:           https://www.gov.pl/web/szczepimysie.

Wójt Gminy Rokitno

                                                                                                               /-/ Jacek Szewczuk